Hide

Funktionaliteten på denne hjemmeside er kun optimal ved brug af Google Chrome som browser.

Hent

Restriktioner

Det er afsenders ansvar at forsendelsen kan transporteres via UB. Følgende artikler, men ikke begrænset hertil, er uacceptable for transport via UB:

  • Forbudte eller begrænsede artikler i henhold til IATA, ICAO og ADR konventionen. Forbudte eller begrænsede artikler i henhold til pågældende landes myndigheder og bestemmelser.
  • Artikler hvor der ikke er sket toldangivelse jfr. gældende toldbestemmelser.
  • Artikler af usædvanlig værdi, guld, ædelstene, ædle metaller, kontanter, omsættelige værdipapirer, dokumenter, banderoler, skattemærkater, dyr, menneskelige rester, euforiserende stoffer, narkotika, piratkopier, våben eller dele heraf, sprængstoffer, ammunition, antikviteter og pornografi. Værdien af smykker og ure, bortset fra bijouteri og uægte ure, må ikke overstige et beløb svarende til USD 500.
  • Forsendelser må ikke indeholde artikler som UB anser for uegnet for transport pga. sikkerhed, lovlighed eller defekt eller mangelfuld emballering, der ikke kan modstå tryk stød og rystelser. Forsendelser må ikke indeholde artikler, der kan udsætte mennesker, dyr, andre forsendelser eller transportmidler for fare eller beskadigelse på nogen måde.
  • UB kan ikke sende til postbokse.